Eesti
English Español
Konsulaarinfo » Dokumentide kinnitamine »

Dokumentide kinnitamine

10.01.2012

Ühes riigis välja antud avaliku dokumendi kasutamiseks teises riigis on vaja rahvusvaheliselt tunnustatud tõestust dokumendi ehtsuse kohta. Selleks tuleb dokument legaliseerida või kinnitada tunnistusega (apostille’ga), kui välislepinguga ei ole ette nähtud  teisiti.

Nii Eesti kui Hispaania on ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga (nn apostille' konventsiooniga). See tähendab, et Hispaanias välja antud dokumendid peavad olema Eestis kasutamiseks apostille’ga kinnitatud ja vastupidi.

Alates 24. detsembrist 2011 on Eesti perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise 1976. aasta Viini konventsiooni (International Commission on Civil Status Conventions) osaline. Konventsiooni alusel väljastatakse  sünni-, abielu- või surmaakti mitmekeelne väljavõte,  mida konventsiooniga ühinenud riigid tunnustavad ilma formaalsuseta (apostille’ta). Väljavõtted on kahepoolsed, neis on näidatud ära kasutatud sümbolite tähendus osalisriikide keeles. Väljavõtte pöördel peab alati olema viide konventsiooni nimele (nt "Certificación expedida en aplicación del convenio firmado en Viena el 8 de septiembre de 1976." ).

Hispaania on samuti nimetatud konventsiooni osaline ning võimalusel soovitame alati võtta konventsiooni alusel väljastatud dokument (nt sünnitõend) vastavast Hispaania ametiasutusest. Kui väljastatud ainult hispaaniakeelne dokument, tuleb see Eestis kasutamiseks jätkuvalt apostille’ga kinnitada ja tõlkida lasta.

Rohkem infot apostille’ga kinnitamise kohta Eestis on kättesaadav Notarite Koja kodulehel.

Rohkem infot legaliseerimise kohta on toodud Välisministeeriumi kodulehel.

Info apostille’ga kinnitamise kohta Hispaanias on kättesaadav on Hispaania Justiitsministeeriumi kodulehel.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Madridis Calle Claudio Coello 91 - 1D, 28006 Madrid, tel. (34 91) 426 16 71 , e-mail: Embassy.Madrid@mfa.ee