Eesti
English Español
Konsulaarinfo » Konsulaarabi »

Konsulaarabi


Kui sa ei tea, mida hädaolukorras teha, võta alati ühendust välisministeeriumi konsulaarabi telefonil +372 53 01 9999.

Kadunud või varastatud dokumendid, raha, pangakaardid

Pöörduge koheselt lähimasse politseijaoskonda ja tehke ametivõimudele vastav avaldus (denuncia). Tavaliselt on politseiasutuses selleks otstarbeks olemas mitmekeelne blankett. Üldine hädaabinumber on 112 või 091. Naistevastase vägivalla erinumber 016 (abi 51 keeles).

Hispaania ametivõimud on avanud ka inglisekeelse teenindusega telefoniliini kuritöös kannatanutele avaldus-kaebuse (denuncia) tegemiseks. Telefon 902 102 112 töötab 24h ja sellele helistades saab avalduse esitada telefonitsi. Helistajat instrueeritakse lähimast politseijaoskonnast (comisaría), kuhu peab kannatanu oma avaldusele allkirja andma minema. Politseiasutus väljastab Teile avalduse (denuncia) koopia. Avaldused edastatakse alama astme kohtule seisukohavõtuks edasise politseiuurimise alustamise vajaduse osas.

Lisaks hispaania keelele teenindatakse sel numbril ka inglise (E-P kl 9-21), prantsuse (E-P kl 9-21) ja itaalia (E-P kl 9-14) keeles.

Teatud juhtudel on võimalik avaldust teha ka interneti teel. Täpsem info on toodud siin (hispaania keeles): http://policia.es/denunweb/denuncias.html

Võtke ka koheselt ühendust pangakaardi väljastanud krediidiasutusega Eestis või vastava rahvusvahelise klienditeenindusega kaardi sulgemiseks!

Nordea: +372 6 283 300
Sampo: +372  6 800 800
SEB: +372 6 655 100
Swedbank: +372 6 310 310

Amrican Expressi klienditeenindus Hispaanias: 900 81 45 00
Mastercardi klienditeenindus Hispaanias: 900 97 12 31
Visa klienditeenindus Hispaanias: 900 99 11 24

Tagasipöördumistunnistus

Tagasipöördumistunnistus antakse välisriigis viibivale Eesti kodanikule, kelle reisidokument on muutunud kasutamiskõlbmatuks, hävinud või kaotsi läinud.

Dokumendi saamiseks tuleb pöörduda isiklikult konsulaarasutuse poole ning esitada:

  • avaldus
  • 2 dokumendifotot 40x50mm
  • politseiasutuse väljastatud tõend (denuncia) dokumendi kaotamise registreerimisest

NB! Tagasipöördumistunnistus kehtib piiratud aja ja seda võib kasutada ainult Eestisse tagasipöördumiseks.

Tagasipöördumistunnistuse taotlus (PDF)
Tagasipöördumistunnistuse taotlus (Word)

Tagasipöördumise luba

Tagasipöördumise loa võib anda Eestisse tagasipöördumiseks Eesti Vabariigis elamisloa alusel elavale välismaalasele, kellele väljaantud välismaalase pass, ajutine reisidokument või pagulase reisidokument on välisriigis viibides muutunud kasutamiskõlbmatuks, hävinud või kaotsi läinud Dokumendi saamiseks kehtivad samad tingimused mis tagasipöördumistunnistuse osas.

Tagasipöördumise loa taotlus (PDF)
Tagasipöördumise loa taotlus (Word)

Rahalise abi andmine

Raha kaotamisel kehtib eelkõige "oska end ise aidata" põhimõte. Konsulaartalituse abil saate ühendust võtta lähedastega ning nõustada neid pangaülekande tegemisel. Konsul annab raha hättasattunule sellisel juhul, kui vastav summa on lähedaste poolt kantud Eesti välisministeeriumi pangaarvele: Välisministeeriumi arveldusarve nr EE932200221023778606 Swedpangas (SWIFT/BIC:HABAEE2X), viitenumber 700025262 Maksekorraldusele tuleb märkuste lahtrisse kindlasti kirjutada abivajaja nimi ja välisesindus, kus raha välja makstakse.

Raha kaotuse korral on võimalik kasutada ka rahvusvahelist rahaülekannete teenust (MoneyGram, Western Union) või paluda sõbral või sugulasel osta lennupilet ning teatada hädasolijale makstud lennupileti broneerimisnumber.

Kinnpidamine

Kinnipeetul on õigus nõuda konsulaarametniku viivitamatut informeerimist ning temaga kohtumist või telefonivestlust lühikese tähtaja jooksul pärast kinnipidamist. Samuti on kinnipeetul õigus nõuda advokaadi kohalekutsumist ja sugulaste informeerimist kinnipidamisest. Seda võib teha kinnipeetu ise või ametnik, kes ta kinni pidas. Kinnipeetul on õigus kasutada tõlgi abi, kui ta ei valda keelt, milles küsitlemine toimub.

NB! Välismaal viibides tuleb siiski järgida asukohariigi seadusi ja eeskirju. Seaduse mittetundmine ei vabasta karistusest.

Eesti kodaniku surm

Eesti kodaniku surma korral tuleb järgida asukohamaa seadust vajalike toimingute tegemisel ja ühtlasi tuleks surma registreerimiseks võtta edasiste juhtnööride saamiseks ühendust Eesti konsulaarasutusega.

Mida konsul teha ei saa?

·        anda raha
·        tasuda hotelli, haigla, laevapileti jm arveid
·        osutada transpordi- ja majutusteenust
·        osutada õigusabiteenust Hispaanias
·        osutada tõlketeenust kohalikus asjaajamises
·        lahendada töövaidlusi

Kui elate Hispaanias ning Te pole rahul kohaliku asjaajamisega, siis tuleb Teil kohapealt palgata õigusabi. Konsulil puudub õigus sekkuda kohalikku asjaajamisse ja esindada Teid õigustoimingutes.

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Madridis Calle Claudio Coello 91 - 1D, 28006 Madrid, tel. (34 91) 426 16 71 , e-mail: Embassy.Madrid@mfa.ee