Eesti
English Español
Konsulaarinfo » Auto, juhiload »


Auto toomine Hispaaniasse

Eestist ostetud auto tuleb Hispaanias arvele võtta ning vajadusel tasuda kõik sellega kaasnevad automaksud ja muud kulud. Täpsema info saamiseks ja võimalike ebameeldivuste vältimiseks võtke Hispaaniasse kolimisel esimesel võimalusel ühendust elukohajärgse liiklusbürooga (Jefatura de Tráfico).

Juhiluba

Eestis väljastatud juhiluba kehtib Hispaanias kuni sellel kirjas oleva kehtivusaja lõpuni. Sellest hoolimata soovitame Hispaaniasse tööle ja elama asudes vahetada Eesti juhiluba Hispaania juhiloa vastu, sest juhiloa väljastamisel kehtib elukohajärgsuse põhimõte. Lisaks on lihtsam siis, kui juhiluba nt varastatakse. Kui Teile on juba väljastatud Hispaania juhiluba, siis saate selle kadumise korral ka kiiresti duplikaadi.

Eesti juhi loa aegumise, kaotsimineku või hävimise korral ei väljasta Eesti Regionaalse Maanteeameti liiklusregistri büroo välisriigis elavale kodanikule uut juhiluba. Hispaanias elaval kodanikul tuleb uus juhiluba taotleda Hispaania liiklusbüroost (Las Jefaturas Provinciales y Locales de Tráfico).

Kui vajate Hispaania juhiloa taotlemisel tõendit Eesti juhiloa kategooriate või selle kohta, et Teie juhtimisõigus ei ole Eestis peatatud, võite tõendi saamiseks pöörduda Eesti saatkonna Madridis. Seda võib taotleda posti teel ning tõendi väljastamise aluseks on kodaniku kirjalik avaldus.

Kui Eesti kodanik kaotab oma Eesti juhiloa välisriigis ning soovib seda kehtetuks tunnistada, on võimalik esitada avaldus Eesti Maanteeameti e-mailile info[a]mnt.ee digitaalselt allkirjastatult. Samuti aktsepteeritakse avaldust, mille isik esitab eesti.ee portaali kaudu, sest sinna sisenedes toimub isiku tuvastamine ID-kaardi või pangaparoolide abil.

Täpsem info auto ja juhilubadega seonduva kohta (sh kohalike liiklusbüroode aadressid) on toodud siin: www.dgt.es.

Info tasuliste teede kohta (hispaania keeles): 

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/CARRETERAS/PEAJES/ 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Madridis Calle Claudio Coello 91 - 1D, 28006 Madrid, tel. (34 91) 426 16 71 , e-mail: Embassy.Madrid@mfa.ee