Eesti
English Español
Konsulaarinfo » Riigilõivud »

Riigilõivud


Eesti suursaatkonnas teostatud konsulaartoimingute eest tuleb tasuda riigilõivu vastavalt riigilõivuseadusele.

Riigilõivu võib tasuda saatkonnas kohapeal sularahas või pangakaardiga, või pangaülekandega enne toimingu teostamist (riigilõiv peab olema laekunud saatkonna kontole enne konsulaartoimingu tegemist). Eesti suursaatkonna Madridis pangarekvisiidid on:

Embajada de Estonia
Pank: BBVA
IBAN: ES16 0182 0950 8200 9011 8704
SWIFT/BIC: BBVAESMMXXX

Riigilõivu tasumisel saatkonna pangaarvele tuleb maksekorraldusel märkida konsulaartoimingu teostamist taotleva isiku nimi ja soovitud konsulaartoimingu nimetus.

Toiming 15-aastasele ja vanemale isikule Alla 15-aastasele lapsele; keskmise, raske või sügava puudega isikule** ja üldtingimustel Eesti vanaduspensionini jõudnud isikule
Isikutunnistuse ja passi taotlemine 80 EUR 25 EUR
Isikutunnistuse taotlemine 50 EUR 10 EUR
Passi taotlemine 60 EUR 20 EUR
Tõend konsulile teadaolevate asjaolude kohta 30 EUR  
Perekonnaseisuandmete väljavõte registrist 20 EUR  
Notariaalne kinnitamine 30 EUR  
Notariaalne tõestamine 60 EUR  
Notariaalne kinnitamine väljaspool esinduse ruume 60 EUR    
Notariaalne tõestamine väljaspool esinduse ruume 120 EUR  
Karistusregistri teatis
10 EUR
 
Dokumendi tellimine Eestist 20 EUR  
Dokumendi edastamine Eestisse 30 EUR  

**Taotlemisel vajalik esitada puuet tõendav dokument (nt kehtiv arstliku ekspertiisi otsus raske, sügava või keskmise puude olemasolu kohta). Koopia esitamisel peate koopia vastavust originaaldokumendile kinnitama oma allkirjaga koopia igal andmetega leheküljel. Allkirjale lisatakse allkirja andmise kuupäev.
 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Madridis Calle Claudio Coello 91 - 1D, 28006 Madrid, tel. (34 91) 426 16 71 , e-mail: Embassy.Madrid@mfa.ee